Rrjeti i Shitësve me Pakicë shokon me rezultatet e fundit, shpresa e vetme mbetet funksionalizimi i pakos së rimëkëmbjes

Prishtinë, 1 korrik 2020 – Rrjeti i Shitësve me Pakicë, me qëllim të vlerësimit të ndikimit të pandemisë COVID-19 në sektorin e shitjes me pakicë ka përfunduar një anketë me anëtarët që perfaqëson, rezultatet e së cilës kërkojnë vëmendje të shtuar nga ana e institucioneve qeverisëse dhe konsensus mes partive politike lidhur me Pakon e…

RETAIL ASSOCIATION CALLS FOR CONSENSUS ON ECONOMIC RECOVERY PACKAGE

The Retail Assciation expresses the concerns of the members it represents regarding the political discourse, which is preventing the recovery of the local economy after the explosion of COVID-19. The decline in economic activity alongside the public health emergency situation has fundamentally damaged businesses, while the lack of consensus across the political spectrum to support…

Rrjeti i Shitësve me Pakicë bën thirrje të arrihet konsensus për Pakon e Rimëkëmbjes Ekonomike

Rrjeti i Shitësve me Pakicë shpreh shqetësimet e anëtarëve që përfaqëson lidhur me diskursin politik, i cili po pamundëson rimëkëmbjen e ekonomisë vendore pas shpërthimit të COVID-19. Rënia e aktivitetit ekonomik krahas situatës emergjente të shëndetit publik ka dëmtuar në themele bizneset, ndërsa mungesa e konsensusit në mes të spektrit politik për të mbështetur bizneset…