Konferenca mbi Lidershipin organizuar nga Leadership Foundation

 

Me datë 17 Qershor 2019, Rrjeti i Shitësve me Pakicë ishte pjesë e Konferencës 2 ditore mbi Lidershipin organizuar nga Leadership Foundation. Pjesë e kësaj Konference ishin lider të Institucioneve vendore, përfaqësues të Universitetiteve Amerikane dhe Europiane, përfaqësues të bizneseve kosovare dhe ndërkombëtare dhe pjesë-marrës nga institucionet publike. Brenda këtyre dy ditëve u: 
a) Shpalosen tema të ndryshme me theks të veqantë tek tansformimi i udhëheqësisë, si “Udhëheqja prej përbrenda”, “Pse nismat e transformimit dështojnë në kompani/organizata”, “Pse ndryshimi është kaq i vështirë?” etj,
b) Bënë diskutime të hapura mes panelistëve si dhe audiencës si dhe 
c) Bënë ndarje të experiencave nga ekzekitiv të sektorëve të ndryshëm nga bota e biznesit.

Vlen të theksohet se konferenca të tilla padyshim që ndikojnë në rifreskim të njohurive, zhvillim dhe avancim kundrejt udhëheqësisë në nivele dhe sektore të ndryshme.

LINK: https://www.facebook.com/rrshp/posts/612909729210719?__tn__=-R