Forumi “Ever Green Kosovo”

 

Më 27 Qershor 2019, Rrjeti i Shitësve me Pakicë ka ndjekur Forumin “#EverGreenKosovo” organizuar nga “Let’s Do It” me mbështetje nga Kombet e Bashkuara.

Në këtë Forum janë adresuar sfidat mjedisore dhe të njejtën kohë janë dhënë praktikat më të mira për zgjidhjen e këtyre problematikave që kanë efekt socio-ekonomik në zhvillimin e vendit.

Forumi ka për qëllim ngritjen e vetëdijes së qytetarëve për mbrojtjen e mjedisit si dhe angazhimin maksimal të akterëve përgjegjës në luftimin e fenomenit të ndotjes.

LINK: https://www.facebook.com/rrshp/posts/619460718555620?__tn__=-R