Dëgjimi Publik për Projektligjin e Punës

 

Me datë 19 Korrik 2019, Rrjeti i Shitësve me Pakicë ishte pjesë e takimit të organizuar nga Komisioni për Shëndetësi, Punë dhe Mirëqenie Sociale i Kuvendit të Republikës së Kosovës. Projektligji i Punës padyshim që ka rëndësi shumë të madhe për të gjitha grupet e interesit e sidomos për punëmarrësin dhe punëdhënësin. Anëtarët e Rrjetin e Shitësve me Pakicë numrojnë dhe janë kontribues të më shumë se 15,000 vendeve të punës.

LINK: https://bit.ly/2GiWVqQ