Rrjeti i Shitësve me Pakicë (RRSHP) dhe Oda e Afarizmit të Kosovës (OAK) nënshkruajnë memorandum bashkëpunimi

  Rrjeti i Shitësve me Pakicë (RRSHP) dhe Oda e Afarizmit të Kosovës (OAK) nënshkruajnë memorandum bashkëpunimi në mbështetje të marrëdhenieve ekonomike reciproke në mes të anëtarëve të RRSHP-së dhe OAK-ë në njërën anë dhe insitucioneve të Republikës së Kosovës në anën tjetër. Përfaqësues nga Oda e Afarizmit të Kosovës(OAK), kryesuar nga Skender M Krasniqi…

Dëgjimi Publik për Projektligjin e Punës

  Me datë 19 Korrik 2019, Rrjeti i Shitësve me Pakicë ishte pjesë e takimit të organizuar nga Komisioni për Shëndetësi, Punë dhe Mirëqenie Sociale i Kuvendit të Republikës së Kosovës. Projektligji i Punës padyshim që ka rëndësi shumë të madhe për të gjitha grupet e interesit e sidomos për punëmarrësin dhe punëdhënësin. Anëtarët e…

Forumi “Ever Green Kosovo”

  Më 27 Qershor 2019, Rrjeti i Shitësve me Pakicë ka ndjekur Forumin “#EverGreenKosovo” organizuar nga “Let’s Do It” me mbështetje nga Kombet e Bashkuara. Në këtë Forum janë adresuar sfidat mjedisore dhe të njejtën kohë janë dhënë praktikat më të mira për zgjidhjen e këtyre problematikave që kanë efekt socio-ekonomik në zhvillimin e vendit.…

Takimi për “Hartimin e politikave për reduktimin dhe ndalimin e përdorimit të qeseve dhe shisheve plastike”

  Me datë 18 Qershor 2019, Rrjeti i Shitësve me Pakicë ishte pjesë e diskutimit me temën ‘’Hartimi i politikave për reduktimin dhe ndalimin e përdorimit të qeseve dhe shisheve plastike” të organizuar nga Insituti Demokratik i Kosovës KDI. Gjatë takimit u prezentuan disa fakte të dala nga hulumtimi i prezentuar dhe praktikat evropiane për…

Takimi me Prodhuesit e Pemëve dhe Perimeve

  Më 18 Qershor 2019, Rrjeti i Shitësve me Pakicë pati takim me Prodhuesit e pemëve dhe perimeve ku fasilitues i takimit ishte Projekti AGRO (Zhvillimi Bujqësor dhe Mundësitë Rurale) i cili financohet nga USAID. Takimi u zhvillua me diskutimin në mes dy palëve (RRSHP dhe prodhuesit vendor të pemëve dhe perimeve), ku dy palët…

Konferenca mbi Lidershipin organizuar nga Leadership Foundation

  Me datë 17 Qershor 2019, Rrjeti i Shitësve me Pakicë ishte pjesë e Konferencës 2 ditore mbi Lidershipin organizuar nga Leadership Foundation. Pjesë e kësaj Konference ishin lider të Institucioneve vendore, përfaqësues të Universitetiteve Amerikane dhe Europiane, përfaqësues të bizneseve kosovare dhe ndërkombëtare dhe pjesë-marrës nga institucionet publike. Brenda këtyre dy ditëve u:  a)…

Takimi i RRSHP me Odën Ekonomike të Kosovës

  Më 14 Qershor 2019, Rrjeti i Shitësve me Pakicë dhe Oda Ekonomike e Kosovës nënshkruan memorandum bashkëpunimi gjatë muajit Qershor. Gajtë takimit në mes të Rrjetit të Shitësve me Pakicë, Kryetarit të Bordit z. Besnik Sylejmani dhe Drejtoreshës Ekzekutive znj. Yllka Metaj Shaqiri dhe Kryetarit të Odës Ekonomike të Kosovës, z. Berat Rukiqi u…

Punëtoria mbi Planin Strategjik të Rrjetit të Shitësve me Pakicë

  Me 9 Maj 2019, Rrjeti I Shitësve me Pakicë ishte pjesë e punëtorisë një ditore e mbajtur me temë mbi Planin Strategjik të RRSHP. Kjo punëtori është përqëndruar në mekanizma kundrejtë zhvillimit ekonomik dhe shoqëror të vendit, me theks të veqant në pjesën e tregtisë, si faktor i rëndësishëm ekonomik dhe shoqëror. Mysafirë dreke…

Njoftim rreth qëndrimit të Rrjetit të Shitësve me Pakicë kundrejtë përdorimit të qeseve të plastikës

  Më 23 Prill 2019, Rrjeti i Shitësve me Pakicë morri pjesë në tryezën për diskutim rreth zgjidhjes së problematikës kundrejtë përdorimit të tepërt të qeseve të plastikës në vend dhe mundësisë së shqyrtimit të Udhëzimit Administrativ. Diskutimi/takimi ishte organizuar nga Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor, ku prezent ishin akter të ndryshëm si përfaqësues të…