Anëtarët e Shoqatës “Rrjeti i Shitësve me Pakicë”, më përkatësisht udhëheqësit e Departamentit Ligjor zhvilluan takim diskutimi lidhur me çështjet e trajtimit të gjobave nga Institucionet dhe Agjensionet relevante karshi shitësve me pakicë.

Sot, anëtarët e Shoqatës “Rrjeti i Shitësve me Pakicë”, më përkatësisht udhëheqësit e Departamentit Ligjor zhvilluan takim diskutimi lidhur me çështjet e trajtimit të gjobave nga Institucionet dhe Agjensionet relevante karshi shitësve me pakicë.

Pjesë e këtij diskutimi ishin sfidat e vazhdueshme rreth gjobave kundrejtë bizneseve të cilat veprojnë dhe kontribojnë në harmonizim me procedurat ligjore të vendit si dhe u bë propozimi i disa zgjidhjeve potenciale rreth kësaj çështje.

Vlen të theksohet që kompanitë anëtare të “Rrjeti i Shitësve me Pakicë” janë punëdhënësi më i madh në sektorin privat me afro 20,000 të punësuar.