Rrjeti i Shitësve me Pakicë shpalos “Trajnimin që garanton punësim”

Rrjeti i Shitësve me Pakicë (Kosovo Retail Association) në bashkëpunim me Federaten Kombëtare të Shitjes me Pakicë (National Retail Federation) me seli në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, për herë të parë në Kosovë dhe rajon sjellin programet e trajnimeve për të punësuarit në sektorin e tregtisë, konkretisht shitjes me pakicë.

“Analiza e Hendekut të Aftësive në Industrinë e Shitjes me Pakicë” e punuar në nëntor të 2020 nga Rrjeti i Shitësve me Pakicë me mbështetje të Agjencisë Zvicrane për Zhvillim dhe Bashkëpunim (Swiss Agency for Development and Cooperation) përmes projektt Rritja e Punësimit për të Rinjtë (Enhancing Youth’s Employment) tregon se katër nga pesë biznese kanë vështirësi në gjetjen e stafit të kualifikuar, ndërsa kanë punësuar fuqi punëtore më pak të kualifikuar për të mbuluar pozitat e lira. Në anën tjetër, aftësitë e nevojshme për operimin e biznesit janë rritur për 72% përgjatë viteve të fundit dhe hendeku i aftësive po pengon paskajshmërisht zhvillimin e tyre. Në këtë mënyrë, duke marrë për bazë mungesën e aftësive dhe kuadrove të kualifikuar si dhe bazuar në të gjeturat e hulumtimit, nevoja për trajnimin e fuqisë punëtore përmes programeve më të mira ndërkombëtare të sektorit është esenciale për avancimin e aftësive tek të punësuarit, dhe zhvillimin e mëtutjeshëm të bizneseve.

Trajnimet e ofruara përmes Federatës Kombëtare të Shitjes me Pakicë (National Retail Federation) përfaqësojnë programet më të mira në botë për aftësimin e shkathtësive të këtij sektori. Ato janë të punuara nga bizneset më të mëdha operuese të sektorit të shitjes me pakicë në SHBA si Walmart, Macy’s, The Home Depot, Burlington Stores, BJs Wholesale Club dhe Nordstrom, ndër të tjera. Ky trajnim, në Amerikë ju ka shërby më shumë se 400,000 kandidatëve.

Pjesëmarrësit në këto trajnime të ofruara nga Rrjeti i Shitësve me Pakicë në Kosovë do të kenë për here të parë mundësinë e pajisjes me certifikata të njohura ndërkombëtarisht dhe të specializojnë në fushën e 1) marrëdhenieve me klientin dhe shitje dhe 2) menaxhimin e biznesit të shitjes me pakicë, përmes moduleve të zhvilluara nga bizneset më të mëdha të këtij sektori në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ky bashkëpunim në mes të organizatave dhe programet e trajnimeve mbështeten nga projekti Rritja e Punësimit për të Rinjtë (Enhancing Youth’s Employment) i HELVETAS Swiss Intercooperation ka për qëllim rritjen e mundësive të punësimit duke avancuar shkathtësitë e kërkuara nga tregu përmes përmirësimit të qasjes në trajnime dhe marrjes së vendimeve të mirinformuara për karrierë në sajë të sistemit të orientimit për karrierë që është i përcaktuar më shumë kah kërkesa. Për arsye të numrit të kufizuar, ky trajnim do të ndahet në tre grupe apo tre faza, ku faza e parë që do të jetë thirrje e mbyllur e që do të filloj nga muaji Korrik, për të vazhduar tutje në muajin Tetor/Nëntor 2021 dhe Janar/Shkurt të vitit 2022.

Përderisa shumë industri e sektorë të ndryshëm janë detyruar të bëjnë shkurtime të vendeve të punës për shkak të mbylljeve të përkohshme ose të përhershme të shkaktuara nga pandemia e COVID-19, kompani të tregtisë me pakicë po punësojnë fuqi punëtore për të përmbushur rritjen e kërkesës së konsumatorit e cila pritet të pësoj ngritje edhe më tutje në muajt në vijim. Andaj, nevojat për të zotëruar aftësitë mbi shërbimin ndaj klientit dhe shitjet, duke përfshirë të kuptuarit e ciklit blerës të klientit, zhvillimin e strategjive efektive për të angazhuar klientët, vlerësimin e nevojave të klientit dhe mbylljen e shitjeve krahas kuptimit të praktikave lidhur me tregtinë, marketingun, funksionimin e dyqaneve, parandalimin e humbjeve dhe sigurinë në vendin e punës, tashmë janë të domosdoshme për sektorin e tregtisë me pakicë.