Rrjeti i Shitësve me Pakicë pjesë e puntorisë “Strategjia Nacionale për Lehtësimin e Tregtisë dhe Marrveshjet Tregtare” të organizuar nga Departamenti i Tregtisë, Ministria e Tregtisë.

 

Rrjeti i Shitësve me Pakicë pjesë e puntorisë “Strategjia Nacionale për Lehtësimin e Tregtisë dhe Marrveshjet Tregtare” të organizuar nga Departamenti i Tregtisë, Ministria e Tregtisë.

Gjatë kësaj puntorie zyrtar nga Departamenti i Tregtisë brenda MTI shpalosën informata mbi:
– Barrierat jotarifore,
– Mbrojtjen e produkteve vendore si dhe
– Programin e Operatorëve të Autorizuar Ekonomik (AEO)

Ngjarja po përcjellet me diskutim të hapur në mes agjensioneve, shoqatave dhe bizneseve të ndryshme dhe zyrtarëve të Departamentit të Tregtisë, MTI.

Punëtori të tilla padyshim që ndihmojnë në rritje të vetdijsimit të proceseve dhe marrveshjeve ekonomike në vend.