Rrjeti i Shitësve me Pakicë kërkon heqjen e dispozitës për vendosjen e flamurit të vendeve të origjinës pranë produkteve

Rrjeti i Shitësve me Pakicë kërkon heqjen e dispozitës për vendosjen e flamurit të vendeve të origjinës pranë produkteve. Thuhet se ky vendim nuk ka pasur ndonjë ndikim pozitiv për prodhuesit vendor, mirëpo ka dëmtuar shumë biznese tregtare. Për të kuptuar më shumë, ndiq lajmin më poshtë.