Rrjeti i Shitësve me Pakicë: Koordinimi i duhur ndërinstitucional i nevojshëm për zhvillimin e këtij sektori

Krijimi i parakushteve për zhvillim të qëndrueshëm ekonomik është subjekt i koordinimit të duhur ndërinstitucional me qëllim të hartimit të politikave të cilat përmirësojnë ambientin e të bërit biznes dhe trajtojnë në mënyrë të duhur çështjet problematike të cilat pamundësojnë fuqizimin e sektorit privat. Duke marr për bazë çështjet sfiduese në këtë drejtim, Rrjeti i…

Rrjeti i Shitësve me Pakicë: Ndalimi i veprimtarisë afariste për ditën e diel do të ndikoj në rritjen e papunësisë për 20 për qind

Rrjeti i Shitësve me Pakicë shpreh shqetësimin lidhur me vendimet e disa kuvendeve komunale për ndalimin e veprimtarisë afariste në ditën e diel. Ky rrjet, me anë të një njoftimi thotë se ndërhyrja në aktivitetet e subjekteve afariste konstituon me kufizim të konkurrencës së lirë në ekonominë e tregut. “Vendimi për ndalimin e veprimtarive afariste…

Rrjeti i Shitësve me Pakicë përgëzon arritjen e themelimit të institucioneve të Republikës së Kosovës

Rrjeti i Shitësve me Pakicë përgëzon arritjen e themelimit të institucioneve të Republikës së Kosovës, duke e cilësuar si një hap esencial për trajtimin e çështjeve të cilat kanë penguar fuqizimin dhe zhvillimin e sektorit privat në përgjithësi, e atë të shitjeve me pakicë në veçanti. Në këtë drejtim, Rrjeti i Shitësve me Pakicë thërret…