Konferenca mbi Lidershipin organizuar nga Leadership Foundation

Me datë 17 Qershor 2019, Rrjeti i Shitësve me Pakicë ishte pjesë e Konferencës 2 ditore mbi Lidershipin organizuar nga Leadership Foundation. Pjesë e kësaj Konference ishin lider të Institucioneve vendore, përfaqësues të Universitetiteve Amerikane dhe Europiane, përfaqësues të bizneseve kosovare dhe ndërkombëtare dhe pjesë-marrës nga institucionet publike. Brenda këtyre dy ditëve u:  a) Shpalosen…

Takimi i RRSHP me Odën Ekonomike të Kosovës

Më 14 Qershor 2019, Rrjeti i Shitësve me Pakicë dhe Oda Ekonomike e Kosovës nënshkruan memorandum bashkëpunimi gjatë muajit Qershor. Gajtë takimit në mes të Rrjetit të Shitësve me Pakicë, Kryetarit të Bordit z. Besnik Sylejmani dhe Drejtoreshës Ekzekutive znj. Yllka Metaj Shaqiri dhe Kryetarit të Odës Ekonomike të Kosovës, z. Berat Rukiqi u diskutuan…

Punëtoria mbi Planin Strategjik të Rrjetit të Shitësve me Pakicë

Me 9 Maj 2019, Rrjeti I Shitësve me Pakicë ishte pjesë e punëtorisë një ditore e mbajtur me temë mbi Planin Strategjik të RRSHP. Kjo punëtori është përqëndruar në mekanizma kundrejtë zhvillimit ekonomik dhe shoqëror të vendit, me theks të veqant në pjesën e tregtisë, si faktor i rëndësishëm ekonomik dhe shoqëror. Mysafirë dreke kishim…

Njoftim rreth qëndrimit të Rrjetit të Shitësve me Pakicë kundrejtë përdorimit të qeseve të plastikës

Më 23 Prill 2019, Rrjeti i Shitësve me Pakicë morri pjesë në tryezën për diskutim rreth zgjidhjes së problematikës kundrejtë përdorimit të tepërt të qeseve të plastikës në vend dhe mundësisë së shqyrtimit të Udhëzimit Administrativ. Diskutimi/takimi ishte organizuar nga Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor, ku prezent ishin akter të ndryshëm si përfaqësues të Kabinetit…

Konferenca me Ministrinë e Drejtësisë

Me datë 18 Prill 2019, Rrjeti i Shitësve me Pakicë (RRSHP) morri pjesë në konferencën e organizuar nga Ministria e Drejtësisë e cila u zhvillua në kuadër të procesit të Rishikimit Funksional të Sektorit të Sundimit të Ligjit, me temë mbi themelimin e Gjykatës Komerciale, e cila do të jetë adresë për trajtimin e çështjeve…