Dëgjimi Publik për Projektligjin e Punës

Me datë 19 Korrik 2019, Rrjeti i Shitësve me Pakicë ishte pjesë e takimit të organizuar nga Komisioni për Shëndetësi, Punë dhe Mirëqenie Sociale i Kuvendit të Republikës së Kosovës. Projektligji i Punës padyshim që ka rëndësi shumë të madhe për të gjitha grupet e interesit e sidomos për punëmarrësin dhe punëdhënësin. Anëtarët e Rrjetin…

Forumi “Ever Green Kosovo”

Më 27 Qershor 2019, Rrjeti i Shitësve me Pakicë ka ndjekur Forumin “#EverGreenKosovo” organizuar nga “Let’s Do It” me mbështetje nga Kombet e Bashkuara. Në këtë Forum janë adresuar sfidat mjedisore dhe të njejtën kohë janë dhënë praktikat më të mira për zgjidhjen e këtyre problematikave që kanë efekt socio-ekonomik në zhvillimin e vendit. Forumi…

Takimi për “Hartimin e politikave për reduktimin dhe ndalimin e përdorimit të qeseve dhe shisheve plastike”

Me datë 18 Qershor 2019, Rrjeti i Shitësve me Pakicë ishte pjesë e diskutimit me temën ‘’Hartimi i politikave për reduktimin dhe ndalimin e përdorimit të qeseve dhe shisheve plastike” të organizuar nga Insituti Demokratik i Kosovës KDI. Gjatë takimit u prezentuan disa fakte të dala nga hulumtimi i prezentuar dhe praktikat evropiane për mbrojte…

Takimi me Prodhuesit e Pemëve dhe Perimeve

Më 18 Qershor 2019, Rrjeti i Shitësve me Pakicë pati takim me Prodhuesit e pemëve dhe perimeve ku fasilitues i takimit ishte Projekti AGRO (Zhvillimi Bujqësor dhe Mundësitë Rurale) i cili financohet nga USAID. Takimi u zhvillua me diskutimin në mes dy palëve (RRSHP dhe prodhuesit vendor të pemëve dhe perimeve), ku dy palët prezantuan…