Përparësitë e anëtarësimit

Përparësitë bazike

 • Trajnime/Certifikime dhe seminare profesionale.
 • Casje në buletinin Informativ.
 • Casje në platformëm për shërime të HR-it.
 • Promovim (aktivitete të ndryshme) në digjital media.
 • E drejtë e votës në Asamblenë e Përgjithshme.
 • Ftesa për evente të organizuara nga RRSHP.

Anëtar Korporatë

 • Promovimi i logos dhe sloganit të kompanisë tuaj në eventet e RRSHP-së.
 • Përparësi në paraqitje të rankuar më lartë në material promovuese.
 • 20% zbritje në ngjarjet e organizuara nga RRSHP.
 • Si anëtarë deri në 3 punonjës mund të përfitojnë nga trajnime të caktuara.
 • Përparësi në “kafet e mëngjesit” me përfaqësues të ndryshëm institucional.
 • Pjesëmarrje në organizime B2B në nivel regjional.
 • Rekomandim tek donatorët dhe institucionet publiko-private.
 • Casje në Komitete me qëllim lobimi.
 • Bashkë-organizim dhe promovim i ngjarjeve të organizuara nga anëtarët.
 • Business Talks (1x ne muaj) takime diskutime në mes Ekzekutive.
 • Evente Speciale.
 • Vendet e rezervuara në çdo ngjarje të RRSHP-së.
 • Përparësi në zbritje ekskluzive dhe oferta nga partnerë dhe furnizues të ndryshëm.
 • Hulumtimet e tregut (varësisht nga nevoja). Propozim për tema.

Anëtar i Madh

 • Promovimi i logos dhe sloganit të kompanisë tuaj në eventet e RRSHP-së.
 • Përparësi në paraqitje të rankuar më lartë në material promovuese.
 • Si anëtarë deri në 3 punonjës mund të përfitojnë nga trajnime të caktuara.
 • Pjesëmarrje në organizime B2B në nivel regjional.
 • Rekomandim tek donatorët dhe institucionet publiko-private.
 • Casje në Komitete me qëllim lobimi.
 • Bashkë-organizim dhe promovim i ngjarjeve të organizuara nga anëtarët.
 • Business Talks (1x ne muaj) takime diskutime në mes Ekzekutive.
 • Hulumtimet e tregut (varësisht nga nevoja). Propozim për tema.

Anëtar i Mesëm

 • Trajnime/Certifikime dhe seminare profesionale.
 • Casje në buletinin Informativ.
 • Casje në platformëm për shërime të HR-it.
 • Promovim (aktivitete të ndryshme) në digjital media.
 • E drejtë e votës në Asamblenë e Përgjithshme.
 • Ftesa për evente të organizuara nga RRSHP.

Anëtar i Vogël

 • Trajnime/Certifikime dhe seminare profesionale.
 • Casje në buletinin Informativ.
 • Casje në platformëm për shërime të HR-it.
 • Promovim (aktivitete të ndryshme) në digjital media.
 • E drejtë e votës në Asamblenë e Përgjithshme.
 • Ftesa për evente të organizuara nga RRSHP.

 

Shkarko Formularin për Anëtarësim