Ministri Mustafa diskuton për sfidat e sektorit të qumështit

  Ministri në detyrë i Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural, Besian Mustafa sot priti në takim përfaqësuesit e Shoqatës së Prodhuesve të Qumështit dhe Rrjetit të Shitësve me Pakicë, me të cilët ka diskutuar për sektorin e qumështit pas situatës së krijuar me COVID-19. Gjatë takimit, ministri Mustafa ka diskutuar për sfidat e sektorit të…

RETAIL ASSOCIATION ELECTED THE NEW BOARD OF DIRECTORS

13 May 2020, Prishtina – The Retail Association held a meeting of the General Assembly on which occasion it elected the new Board of Directors for a term of four (4) years and the members of the Board without a title for a term of two (2) years. In the position of Chairman or President…

Zgjedhet Bordi i Ri Drejtues i Rrjetit të Shitësve me Pakicë

13 Maj 2020, Prishtinë – Rrjeti i Shitësve me Pakicë mbajti mbledhjen e Asamblesë së Përgjithshme me ç’rast zgjodhi Bordin e ri Drejtues me mandat katër (4) vjeçar dhe anëtarët e Bordit të pa titulluar me mandat dy (2) vjeçar.   Në pozitën e Kryetarit apo Presidentit të Rrjetit të Shitësve me Pakicë u zgjodh,…

THE RETAIL ASSOCIATION WAS PART OF THE MEETING WITH THE COORDINATING GROUP FOR THE TREATMENT AND ADDRESS OF ECONOMIC ISSUES AND PROBLEMS THAT THE PRIVATE SECTOR HAS, AS A RESULT OF COVID-19

The Retail Association was part of a meeting with the Coordination Group to address and address economic issues and problems facing the private sector as a result of dealing with the COVID-19 pandemic. In the first meeting of this group, the very important difficulties that the private sector is going through were addressed and concrete…

Rrjeti i Shitësve me Pakicë ishte pjesë e takimit me Grupin Koordinues për trajtimin dhe adresimin e çështjeve ekonomike dhe problemeve qe ka sektori privat, si rezultat i përballjes me pandeminë COVID-19.

Rrjeti i Shitësve me Pakicë ishte pjesë e takimit me Grupin Koordinues për trajtimin dhe adresimin e çështjeve ekonomike dhe problemeve qe ka sektori privat, si rezultat i përballjes me pandeminë COVID-19. Në takimin e parë të këtij grupi u adresuan vështirësitë mjaftë të rëndësishme në të cilat kalon sektori privat dhe u propozuan masat…

PRESS RELEASE – 08.05.2020

Cooperation between the production and retail sector is vital for the development of the country Further strengthening of the manufacturing sector along with the development of the retail sector is a precondition for the development of the country’s economy, while cross-sectoral cooperation is vital for determining the trajectory of the level of this development. In…