Rrjeti i Shitësve me Pakicë zhvilloi takimin me përfaqsuesit e projektit AGRO – Zhvillimi Bujqësor dhe Mundësitë Rurale – projekt i cili financohet nga USAID.

  Sot, Rrjeti i Shitësve me Pakicë zhvilloi takimin me përfaqsuesit e projektit AGRO – Zhvillimi Bujqësor dhe Mundësitë Rurale – projekt i cili financohet nga USAID. Qëllimi kryesor i këtij takimi ishte diskutimi dhe harmonizimi i objektivave që kanë për qëllim fuqizimin e prodhuesve vendor duke përdorur kanalet e shitjes me pakicë në mënyrë…

RETAIL ASSOCIATION CONTRIBUTION, TOGETHER WITH ITS MEMBERS SUPER VIVA AND MERIDIAN EXPRESS, FOR THE INTERNATIONAL CLUB OF PRISHTINA

Today, the Retail Association together with its members, Super Viva and Meridian Express, showed solidarity with the initiative of The International Club of Prishtina ‘by contributing several donations to women prisoners in Lipjan prison as well as to the charity association. Mother Teresa. It is worth noting that the Retail Association, together with its members…

Kontributi i Rrjetit të Shitësve me Pakicë, së bashku me anëtarët e saj Super Viva dhe Meridian Express, për nismën e klubit The International Club of Prishtina

  Sot, Rrjeti i Shitësve me Pakicë së bashku me anëtarët e saj, Super Viva dhe Meridian Express, u solidarizuan me nismën e klubit The International Club of Prishtina’ duke kontribuar disa donacione për gratë e burgosura në burgun e Lipjanit si dhe për shoqatën e bamirësisë Nënë Tereza. Vlen të theksohet se Rrjeti i Shitësve me Pakicë,…

POS REMAINS A CHALLENGE FOR CONSUMERS DURING THE PAYMENT PROCESS.

The Executive Director of the Retail Association, Mrs. Yllka Metaj, together with the Chairman of the Board of the Kosovo Chamber of Commerce, Mr. Skender Krasniqi, were part of the show Subsidy where they discussed about the challenges of businesses with commercial bank fees. If you want to understand more, watch the show in the…

POS mbetet sfidë për konsumatorët gjatë procesit të kryerjes së pagesave.

Drejtoresha Ekzekutive e Rrjetit të Shitësve me Pakicë, Znj. Yllka Metaj, së bashku me Kryetarin e Bordit të Odës së Afarizmit të Kosovës, Z. Skender Krasniqi, ishin pjesë e emisionit Subvencion ku diskutuan rreth sfidave të bizneseve me tarifat e bankave komerciale. Nëse doni të kuptoni më shumë, ndiqni emisionin në linkun në vijim https://www.youtube.com/watch…

Rrjeti i Shitësve me Pakicë së bashku me Odën e Afarizmit zhvilluan takim me Guvernatorin e Bankës Qëndrore të Republikës së Kosovës

  Sot, Rrjeti i Shitësve me Pakicë së bashku me Odën e Afarizmit zhvilluan takim me Guvernatorin e Bankës Qëndrore të Republikës së Kosovës z. Fehmi Mehmeti ku përveq tjerash u theksuan tri çështje me rëndësi për Rrjetin e Shitësve me Pakicë e që janë: unifikimi i POS-ave në një POS të vetëm, harmonizimi i…