Rrjeti i Shitësve me Pakicë shpalos “Trajnimin që garanton punësim”

Rrjeti i Shitësve me Pakicë (Kosovo Retail Association) në bashkëpunim me Federaten Kombëtare të Shitjes me Pakicë (National Retail Federation) me seli në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, për herë të parë në Kosovë dhe rajon sjellin programet e trajnimeve për të punësuarit në sektorin e tregtisë, konkretisht shitjes me pakicë. “Analiza e Hendekut të…

Retail Association seeks to postpone the liberalization of electricity market

Retail Network seeks to postpone market liberalization electricity Liberalization of the electricity market which in principle should be resulted in more favorable conditions for businesses, in the current circumstances where most companies licensed to supply electricity do not have the necessary capacity, will undoubtedly increase the price of electricity, further burdening the financial burden of…