RETAIL ASSOCIATION PART OF VIRTUAL FORUM ON “REDUCTION OF CASH TRANSACTIONS”

Retail Association participated in the virtual forum on “Reduction of cash transactions” where they discussed the challenges of encouraging card payments and the advantages that this practice offers in reducing informality and increasing security. The forum was organized by the Kosovo Banking Association and invited were Petrit Balija, Executive Director of the Kosovo Banking Association,…

RETAIL ASSOCIATION SUPPORTS GASTRONOME REQUIREMENTS

The aggravated economic situation as a result of the outbreak of the COVID 19 pandemic requires the intervention of state structures to guarantee economic well-being. The Retail Association estimates that the situation in the retail sector as a whole is unenviable, while in the gastronomy sector it is extremely aggravated. Restricting free movement as a…

Rrjeti i Shitësve me Pakicë mbështet kërkesat e gastronomëve

Situata e rënduar ekonomike si pasojë e shpërthimit të pandemisë COVID 19 kërkon intervenimin e strukturave shtetërore për garantimin e mbarëvajtjes ekonomike. Rrjeti i Shitësve me Pakicë vlerëson se situata në sektorin e shitjes me pakicë në tërësi është e palakmueshme, ndërsa në atë të gastronomisë tejet e rënduar. Kufizimi i lëvizjes së lirë si…