RETAIL NETWORK PART OF “LOG ME DREN GERGURIN”

The Retail Network was part of the show “Log me Dren Gërgurin” where they talked about the difficulties that businesses have encountered during the pandemic. The director of RRSHP, Yllka Metaj-Shaqiri, said that “For a revival we can not say that there was not, the same scenarios are just being repeated, so we can not…

Rrjeti i Shitësve me Pakicë pjesë e “LOG me Dren Gërgurin”

Rrjeti i Shitësve me Pakicë ishte pjesë e emisionit “Log me Dren Gërgurin” ku u fol për vështirësitë që kanë hasur bizneset gjatë kohës së pandemisë. Drejtoresha e RRSHP, Yllka Metaj-Shaqiri, ka thënë se “Për një ringritje nuk mund të themi që nuk ka pasur, skenarët e njëjtë vetëm janë duke u përsëritur, prandaj nuk…

Retail Association seeks to postpone the liberalization of electricity market

Retail Network seeks to postpone market liberalization electricity Liberalization of the electricity market which in principle should be resulted in more favorable conditions for businesses, in the current circumstances where most companies licensed to supply electricity do not have the necessary capacity, will undoubtedly increase the price of electricity, further burdening the financial burden of…

MEETING WITH THE GOVERNOR MEHMETI

The Governor of the Central Bank of the Republic of Kosovo, Fehmi Mehmeti, received in a meeting the representatives of the Retail Association, chaired by the Executive Director, Yllka Metaj. During the meeting, the Governor informed Director Metaj about the measures that the CBK has taken during the pandemic period, in order to alleviate the…

Përfaqësuesit e Rrjetit të Shitësve me Pakicë takim me Guvernatori Mehmeti

Guvernatori i Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës, Fehmi Mehmeti, priti në takim përfaqësuesit e Rrjetit të Shitësve me Pakicë, të kryesuar nga Drejtoresha Ekzekutive, Yllka Metaj. Gjatë takimit, Guvernatori informoi Drejtoreshën Metaj lidhur me masat që BQK-ja ka ndërmarrë gjatë periudhës së pandemisë, me qëllim të lehtësimit të nevojave të bizneseve për likuiditet dhe…

Komunikatë për medie – Rrjeti i Shitësve me Pakicë kërkon që të zgjatet orari i punës për festat e fundvitit

Bazuar në takimin e ditës së djeshme me Zyrën e Kryeministrit Hoti, Rrjeti i Shitësve me Pakicë ripërserit kërkesën për zgjatjen e orarit të punës dhe unifikimin e tij për të gjitha komunat si nevojë thelemore për evitimin e turmave për festat e fundivitit dhe për garantimin e mbarëvajtjes së veprimtarive ekonomike gjatë kësaj periudhe…