Partnerët tonë

Lajmet e Fundit

Clarification from the Ministry of Trade and Industry about the working hours for businesses

The Retail Association, after successive requests for the final decision of the Government to be interpreted correctly and to allow the operation of grocery stores despite the time limit as ...
Më shumë

Sqarimi nga Ministria e Tregtisë dhe Industrisë rreth orarit të punës për bizneset

Rrjeti i Shitësve me Pakicë, pas kërkesave të njëpasnjëshme që vendimi i fundit i Qeverisë të interpretohet drejtë dhe të lejohet puna e dyqaneve ushqimore pavarësisht kufizimit të orarit ashtu ...
Më shumë