Partnerët tonë

Lajmet e Fundit

Rrjeti i Shitësve me Pakicë kërkon të shtyhet liberalizimi i tregut të energjisë elektrike

Liberalizimi i tregut të energjisë elektrike i cili në parim do të duhej të rezultonte në kushte më të favorshme për bizneset, në rrethanat aktuale ku shumica e kompanive të ...
Më shumë

Retail Association seeks to postpone the liberalization of electricity market

Retail Network seeks to postpone market liberalization electricity Liberalization of the electricity market which in principle should be resulted in more favorable conditions for businesses, in the current circumstances where ...
Më shumë